Sprell logoSprell logo
S.T.E.MS.T.E.M
S.T.E.MS.T.E.M

S.T.E.M

leker som pirrer nysgjerrigheten

Barn elsker å forske!

Av Hanne S. Finstad, dr. philos og grunnlegger av Forskerfabrikken

Barn som eksperimenterer og utforsker naturen, får mange verdifulle erfaringer. Ja, langt flere erfaringer enn jeg visste om da jeg grunnla Forskerfabrikken for 20 år siden. Den gangen var jeg mest opptatt av å lære barn viktige fakta om kjemi, biologi og fysikk. Men med årene har jeg innsett at barn som får leke forskere, lærer så mye, mye mer. Når de følger en oppskrift eller bruker hjelpemidler som mikroskop og teleskop, får de trening i å gjøre ting på en bestemt måte og i å konsentrere seg. Hvis de også får en spennende opplevelse eller et fint produkt, oppstår gode følelser, og det gir motivasjon for å lære mer. Forskning gir også trening i å se sammenhenger mellom årsak og effekt, og det er en viktig tenketeknikk. Det er også god tenketrening å ta i bruk analytiske og kreative evner hvis noe ikke går helt etter planen eller barnet vil lage egne eksperimenter. Barn som forsker sammen med venner, søsken eller voksne, får dessuten trening i å samarbeide og utvikler språket sitt.

Derfor er naturvitenskapelige leker en god investering i barns utvikling, og slike aktiviteter er faktisk helt naturlig for barn. Forskning viser nemlig at barn er født forskere. De tester hypoteser og trekker slutninger fra de er helt små i et mye raskere tempo enn vi voksne klarer. Babyer for eksempel, som kaster ting på gulvet gang etter gang, utforsker tyngdekraften. Og smårollinger som slår med en gjenstand på en annen, forsker kanskje på lyd eller materialenes egenskaper. De trenger slike erfaringer for å finne ut hvordan verden fungerer og er satt sammen. Følger du med, vil du kanskje også oppdage at barnet ditt utforsker hvordan det kan bruke språket på nye måter.

Barn elsker å forske med ekte forskerutstyr. Det viser tilbakemeldinger fra de 60 000 barna som har vært på våre kurs siden 2002. Vi vet også hva slags aktiviteter og eksperimenter som er ekstra fengende, og disse erfaringene danner utgangspunktet for alle våre produkter. Slik håper vi å pirre nysgjerrigheten og inspirere barns interesse for realfag. Skal vi ta bedre vare på jorda i årene som kommer, trenger vi flere kloke hoder som finner gode løsninger.

bird

Hos oss finner du et håndplukket utvalg av leker, interiør og utstyr til barn. Vi er kjent for våre kvalitetsleker som varer lenge, har høy lekeverdi og godt pedagogisk innhold. Sortimentet består av de beste merkene med trygge, gode materialer.