Til Toppen
  • 0
    Favoritt
  • Klikk & hent
  • 0
    Handlekurv

Åpenhetsloven

Sprell Gruppen vil bidra til en mer bærekraftig utvikling, både økonomisk, miljømessig og sosialt. Vi er medlem av Etisk Handel Norge, og gjennom vårt medlemskap ønsker vi å stadig styrke innsatsen for å forbedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. På denne måten vil vi bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Vi jobber systematisk med å kartlegge miljømessig og sosial risiko i de landene vi handler produkter fra, og gjennom det forberedt oss på å foreta aktsomhetsvurderinger av alle våre leverandører, i tråd med den nye åpenhetsloven. Vi importerer leker, barneutstyr og møbler fra en rekke land globalt. Forholdene er forskjellige i de ulike land og hos våre ulike leverandører. Vi må utvise skjønn og respektere forskjellene i hvert enkelt tilfelle, uten å kompromisse på våre grunnleggende verdier. Vi erkjenner at det løpende er utfordringer både i Norge og verden for øvrig, og vi ser det som stadig viktigere å ha tett dialog med våre leverandører, samt være åpne om våre forbedringsprosesser. Ved å være medlem av EHN forplikter vi oss til å jobbe aktivt for forbedringer i vår leverandørkjede. Dette arbeidet er basert på EHNs etiske retningslinjer for innkjøp.

Ved å være medlem forplikter vi oss til årlig å rapportere til EHN om vårt arbeid med etisk handel, noe denne rapporten er et svar på. Rapporten er offentlig tilgjengelig og du finner den her under navnet Sprell/Pluss+ AS:
Etiskhandel.no

" Vårt mål er å skape et sunnere barnerom. Derfor tilby vi leker og utstyr av høy kvalitet som er bra for barna og miljøet

Christian Sogn Iversen Daglig Leder/CEO