Til Toppen
  • 0
    Favoritt
  • Klikk & hent
  • 0
    Handlekurv

Salgsvilkår

Generelt

Salgsvilkår Version 1.3. Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg gjennom Sprell.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.


Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Les mer om disse på www.lovdata.no.

Der det i salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS) eller brev.

1. Parter

Selger er Sprell Butikk AS, heretter kalt Sprell.no, Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 914 595 010, telefon: 23 22 22 22, e-post: kundeservice@Sprell.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Du er selv ansvarlig for å se gjennom bestillingen din før du bekrefter og betaler. Sprell.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, eller i vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når Sprell.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til den mailadressen du har oppgitt på bestillingssiden. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Sprell.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil og feilprising kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller vår markedsføring.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere eller endre din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt eller det har oppstått en pris/trykkfeil. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling

Kjøpesummen kan, etter ditt eget valg, gjøres opp gjennom faktura eller kredittkort (Visa/Mastercard). For å kunne handle på Sprell.no må du ha fylt 18 år.

Sprell sin partner for kortbetaling er Nets (netterminal) og Nordea (oppgjør). Ved bruk av kort blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først når ordren er pakket og klar for utsendelse fra vårt lager.

Sprell sin partner for fakturabetaling er Klarna. Klarna overtar fordringen fra Sprell.no i det varene blir kjøpt på Sprell.no. Klarna foretar automatisk en kredittvurdering av deg når du legger inn ditt personnummer på Sprell.no sin side for fakturabetaling. Klarna står fritt til å akseptere, eller nekte fakturabetaling, og Sprell kan ikke påvirke en slik beslutning. Om klarna godkjenner fakturabetaling til deg, og du godkjenner kjøpet på Sprell.no, så sender vi fakturaen som et elektronisk vedlegg i en mail til den mailadressen du har oppgitt i bestillingen. For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

Ved manglende betaling vil Klarna sende kravet, etter forutgående varsel, til inkasso.

Ved delleveranser belastes kun delleveransen.

Ved forsinket betaling (til Klarna eller Sprell.no) påløper renter i samsvar med forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer). Rentesatsen fastsettes av Finansdepartmentet to ganger årlig.

6. Levering og forsinkelse

Sprell.no leverer kun til adresser i Norge

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Sprell.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake til levering er gjort, eller heve avtalen.

7. Uavhentet pakke

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader og avgifter til transportør.

For uavhentet pakker som returneres til oss vil du bli ilagt et gebyr på NOK 400,- inkl. mva

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det og innen rimelig tid, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dette gjelder også om du har valgt en annen mottaker av varene enn deg selv (betaleren).

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering av nytt tilsvarende produkt, prisavslag, eller at kjøpet heves. Sprell.no kan alltid forlange at kjøpet heves, fremfor feilretting, omlevering og prisavslag..

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig, men må alltid bekreftes skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har alikevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Sprell.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Sprell.no vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer (ikke frakt og gebyrer)

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Slik melding skal gis på Angrerettskjema som er vedlagt leveransen. Om du ved en feil ikke har mottatt angrerettskjema kan du laste ned et slikt skjema her

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være ubrukt, i originalemballasjen, og forøvrig i den stand du mottok det.

Bruker du Angreretten skal produkt(ene) leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har ansvaret for at produktet er forsvarlig pakket for returtransport. Vi har øvrig risiko for transporten tilbake til oss.

Om du angrer hele leveransen (dvs. returnerer alle produktene fra en bestilling), så refunderer vi hele beløpet, men eksklusive fraktkostand for forsendelsen til deg. Om deler av en bestilling blir returnert refunderes prisen på produktene som dette gjelder. Refusjonen skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet i retur. Om bestillingen ble betalt med kort, vil refusjonen gjøres til kortet som ble brukt. I øvrige tilfeller blir refusjonen gjort til det kontonummer du oppgir på returskjemaet.

Produkt(ene) skal sendes tilbake til oss i original emballasje (inkl manualer, etc) og sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av returskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for CD- eller DVD-plater, når forseglingen på produktet er brutt.

Har du valgt faktura som betalingsløsning og ønsker å benytte angrefristen må du uansett betale faktura for så å få dette tilbakebetalt fra Sprell AS. Dersom du unnlater å betale faktura fra Klarna vil du bli belastet for eventuelle purre og inkassoomkostninger.”

12. Personopplysninger

Sprell.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor Sprell også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til andre, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre kjøpet/betalingen, eller om vi er/blir lovpålagt slik utlevering. Pr i dag har Sprell.no følgende driftspartnere som får overført personopplysninger:

Posten/Bring (Levering/betaling)

Tollpost/Mypack (Levering/betaling)

Nets – (tidligere Bankenes Betalingssentral) (betaling)

Klarna (Betaling med faktura)

Online4U (Serverdrift)

Apsis (nyhetsbrev-drift)

DataNova –(ERPsystem – drift)

Driftspartnere har ikke anledning til å bruke personopplysninger levert av Sprell.no til annet en den avtalte driftsoppgaven.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på kundeservice@sprell.no

13. Salgspant

Sprell.no har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

meld deg på nyhetsbrev
tilbud, nyheter, konkurranser og eksklusive rabatter


Sprell - kvalitetsleker og barneromsinteriør siden 1995
© Copyright Sprell AS - org.nr. 914 595 010 - Grini Næringspark 10, 1361 Østerås